Privacy

Privacyverklaring

Uiteraard ga ik zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Om je aankopen zo soepel mogelijk te laten verlopen heb ik wel gegevens van je nodig.
Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder jouw toestemming aan derden worden verstrekt.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.
In deze privacyverklaring beschrijf ik welke gegevens ik van je verzamel en waar deze gegevens voor worden gebruikt.

Pi&Co heeft de volgende persoonsgegevens nodig om je order te verwerken:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Telefoonnummer
Betaalgegevens
IP adres

Deze gegevens gebruikt Pi&Co naast het verwerken van je order voor het volgende:
Afhandelen betaalverkeer:
Om de betaling van je bestelling goed te kunnen afhandelen maken we gebruik van je betaalgegevens.
Bezorging bestelling:
Om je bestelling bij je te kunnen laten bezorgen voeren we je gegevens door bij postNL..
Klantenservice:
We willen je graag kunnen informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Uitvoering wettelijke plicht:
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

Pi&Co deelt geen persoonsgegevens met derden die niet betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling
Ik gebruik je gegevens uitsluitend voor mijn dienstverlening. Pi&Co verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Pi&Co bewaart je persoonsgegeven zo lang dit nodig is
We bewaren je persoonsgegevens voor zo lang dit nodig is om je bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie periode, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Je kun je persoonsgegevens inzien en wijzigen
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ook een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. We willen uiteraard misbruik hiervan voorkomen. Daarom vragen we je dan om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je internetbrowser.
Natuurlijk helpen wij je graag als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van deze persoonsgegevens. Dat kun je doen via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je kunt deze privacyverklaring altijd raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Mijn contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van de privacy- of cookieverklaring?
Neem gerust contact met ons op:
Pi&Co
Melkweg 5
7582 CS Losser
piencokleding@gmail.com

X